Cerebral parese - Fører Constraint induced movement therapy til bedre utførelse av tohåndsaktiviteter hos barn med unilateral CP?

(/oppsummert-forskning/kort-oppsummert/cerebral-parese-constraint-induced-movement-therapy?lenkedetaljer=vis)