Cochrane-oversikter, norske sammendrag

(https://www.helsebiblioteket.no/oppsummert-forskning/norske-sammendrag-av-cochrane-oversikter?lenkedetaljer=vis)