Blødning etter fødsel


BMJ-logo

Noen kvinner blør mye etter en fødsel. Dette er mindre vanlig i Norge enn land med dårligere helsestell. Det finnes behandlinger som forhindrer kraftige blødninger.

Årsaker

Det er normalt å blø litt når du føder, men hvis du mister mye blod, kan det være farlig. Kraftige blødninger kan forekomme hvis livmoren ikke trekker seg sammen til vanlig størrelse etter fødselen eller hvis rester av morkaken ikke kommer ut av seg selv. Fødselslegen eller jordmoren vil overvåke deg nøye for eventuelt blodtap etter at barnet er født. De vil også sjekke blodtrykk og puls. Disse opplysningene kan avgjøre om du taper blod og trenger behandling.

Blødninger kan skje kort tid etter at du føder eller opptil seks uker senere. Hvis du er hjemme og får kraftige blødninger, må du ringe lege eller 113 omgående. 

Hvilken behandling virker?

Leger kan iverksette flere tiltak for å forhindre kraftige blødninger etter fødselen. Etter at babyen er født, kommer morkaken ut. Legen kan da massere livmoren slik at den trekker seg sammen. Legen kan også forordne legemidler for å få livmoren til trekke seg sammen til sin vanlige størrelse, noe som kan forhindrer blødning. Enkelte kvinner kastet opp eller fikk hodepine av behandlingen. Men én studie fant at tiltakene gjorde kvinnene mer fornøyde med fødselsopplevelsen.
 
Det finnes flere legemidler som kan få livmoren til å trekke seg sammen. God forskning viser at en injeksjon med hormonet oxytocin kan redusere risikoen for kraftige blødninger etter fødsel. Studier har funnet at 12 av 100 kvinner fikk kraftige blødninger etter en injeksjon av oxytocin mot ca. 24 av 100 kvinner uten oxytocin.
 
Oxytocin gir en risiko for å få høyt blodtrykk. I forsøkene skjedde dette med ca. 10 av 100 kvinner.
 
En annet legemiddeltype som kan brukes, heter prostaglandinanaloger. Disse tilsvarer et stoff kroppen lager selv. De strammer musklene i livmoren din. Noe forskning har funnet at disse legemidlene hjelper omtrent like godt som oxytocin. Men de har mer bivirkninger. Prostaglandinanaloger omfatter carboprost og misoprostol. De gis vanligvis som injeksjoner. Bivirkninger er blant annet magesmerter, oppkast og diaré. Rundt to av ti kvinner får en bivirkning.
 
Noen forskere har undersøkt om amming rett etter fødselen kan hindre blødning. Det synes ikke å utgjøre noen forskjell, men å die er bra for barnet ditt på flere måter. Legen eller jordmoren kan derfor anbefale det uansett. 

Det er sjelden at blødning etter fødsel er farlig i vårt land. Du kan få blodoverføring hvis du trenger det. Av og til opererer leger for å stoppe blødningen. Hvis morkaken ikke er kommet ordentlig ut av seg selv, kan dette forårsake blødninger. Rester av morkaken og morkakehinnen skrapes ut. Dette gjøres i narkose.

Prognose

Det er sjelden at blødning etter fødsel er farlig i vårt land. Du kan få blodoverføring hvis du trenger det. Av og til opererer leger for å stoppe blødningen. Hvis morkaken ikke er kommet ordentlig ut av seg selv, kan dette forårsake blødninger. Rester av morkaken og morkakehinnen skrapes ut. Dette gjøres i narkose.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/gynekologi/blodning-etter-fodsel)