Hepatitt C – behandling


BMJ-logo

Hepatitt C er en infeksjon som kan skade leveren. Det kan ta flere år før man får symptomer. Mange smittede oppdager derfor sykdommen sent. Det finnes behandling som kan hjelpe deg å bli kvitt viruset.

Hva skjer om du har fått hepatitt C?

Viruset som forårsaker hepatitt C, overføres mellom mennesker via blodsmitte. For eksempel kan overføring skje via brukte sprøyter, tannbørster eller barberhøvler. Du kan altså få viruset hvis blod fra en smittet kommer inn i blodbanen. Noen ganger bekjemper immunforsvaret viruset uten behandling. Dette skjer hos 20 av 100 smittede. Vanligvis slår viruset seg ned i kroppen.

Folkehelseinstituttet anslår at det er mellom 11 000 og 17 000 mennesker med behandlingstrengende hepatitt C i Norge. Antall nysmittede avtar imidlertid på grunn av bedre kontroll av blodgivere og bruk av rene sprøyter blant narkotikaavhengige.
 
Hvis du har hatt infeksjonen i mer enn seks måneder, kalles det kronisk hepatitt C. Noen lever med denne tilstanden i mange år uten helseproblemer, men infeksjonen kan skade leveren.

Leveren utfører mange oppgaver i kroppen, og ved leversvikt svekkes disse funksjonene. Det dreier seg blant annet om nedbrytning av avfallsstoffer i kroppen, bekjempe infeksjoner og fordøye maten.
 
Opptil 20 av 100 personer som har vært smittet med hepatitt C i mer enn 20 år, får arrdannelse i leveren. Slik arrdannelse kalles skrumplever eller cirrhose på fagspråket. Over tid kan skrumplever være livstruende og også øke risikoen for leverkreft. Omtrent 3 av 100 personer med kronisk hepatitt C får leverkreft etter 20 år eller mer. 

Når bør jeg behandles?

Alle med kronisk hepatitt C anbefales behandling såfremt man ikke har en annen sykdom som gir kort leveutsikt. Om du nylig er smittet, vil legen følge deg opp for å se om viruset er blitt borte av seg selv.

Behandling av hepatitt C tar lang tid, og behandlingen virker heller ikke for alle. Om du er under 18 eller eldre enn 60 år, vil legen vurdere mer nøye fordeler og ulemper ved behandlingen.

Hvilken type hepatitt C-virus har du?

Det finnes seks typer hepatitt C-virus. De har forskjellige gener, eller genotyper. De er nummerert 1 til 6. Hvilken virustype du har, bestemmer hva slags behandling du vil få.

Graviditet og sykdom

Hvis du er gravid, kan du ikke ta visse antivirale legemidler fordi dette kan gi fosterskader. Snakk med legen din om hvilke alternativer du har. Det kan være lurt å vente med behandling til etter fødselen.
  
Hvis du har nyresykdom, alvorlig leversykdom eller hjertesykdom skal du heller ikke ta visse legemidler. Medisinen kan forverre sykdommene. Snakk med legen din om alternativer.

Hvis du injiserer illegale rusmidler, kan det være vanskelig å følge behandlingen regelmessig. En stor andel av de som har injisert narkotika, er smittet. Du kan også få hepatitt C på nytt om du deler sprøyter eller utstyr.  

Behandling

Legemidler kan kurere hepatitt C-infeksjon. Om du blir kvitt viruset, hindrer det videre leverskader.

Legemidler

Nye direktevirkende antivirale legemidler kan gis som tabletter. De har bedre effekt og færre bivirkninger enn behandlingen man ga før.  Behandlingen varer i 12-24 uker.

Hvis du er blitt behandlet før

Hepatitt C-behandling er ikke alltid virksom. Noen ganger virker det det kun midlertidig og sykdommen blusser opp igjen. Da kan du ofte tilbys annen type behandling.

Legemiddelbivirkninger

Noen får bivirkninger av legemidlene, men som oftest er det ikke alvorlige plager. Bivirkninger kan være trøtthet, søvnvansker, hodepine, kvalme, løs mage, kløe eller utslett.

Behandling man ga tidligere, fremkalte ofte mye mer uttalte bivirkninger.

Oppfølging

Etter fire og tolv uker etter behandlingsstart blir man testet med blodprøver for å se på virkningen av behandlingen. Om testen er negativ, betyr det at man ikke finner virus i blodet og behandlingen er vellykket. Dersom du har genotype 3 virus, vil du testes etter 24 uker. Prøvene gjentas etter 6 måneder for å forsikre deg om at viruset ikke blusser opp igjen.

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/infeksjon/hepatitt-c-behandling)