4.3 JIA-assosiert uveitt

Innhold på siden

  • Publisert 2009: Ellen Nordal og Nils Thomas Songstad
  • Revidert 2017: Veronika Rypdal, Nils Thomas Songstad og Ellen Nordal

  Revidert 2017

  Bakgrunn

  Blant barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA, barneleddgikt) forekommer uveitt hos ca. 15-20 %, og kan føre til synstruende komplikasjoner og blindhet. Uveitt er den vanligste ekstra-artikulære manifestasjon av JIA. Uveitt er en inflammasjon av uvea. Uvea omfatter regnbuehinnen, ciliærlegemet og årehinnen. Hvilken type uveitt barnet har avhenger av forløp av uveitten, om den gir symptomer, og hvilke strukturer som angripes. Ved JIA er kronisk fremre uveitt den vanligste formen. Den er ofte helt uten symptomer, og det er derfor nødvendig med regelmessig undersøkelse med spaltelampe hos øyelege for å stille diagnosen. 

  Symptomer og funn

  Kronisk fremre uveitt er den vanligste formen, og er ofte asymptomatisk kan være bilateral. Den forekommer hyppigere hos barn med tidlig debut av leddsykdom og hos ANA positive.

  Akutt fremre uveitt er ofte symptomatisk og unilateral, med smerter og rødt øye. Forekommer hyppigere hos eldre barn med entesittrelatert JIA og hos HLA-B27 positive.

  Diagnostikk og utredning

  Diagnosen stilles av øyelege som gjør undersøkelse med spaltelampe. Typiske funn ved uveitt er lysvei pga. inflammasjon med celler i øyets forkammer. SUN kriterier (Standardization of Uveitis Nomenclature) brukes for å angi type uveitt og grad av inflammasjon. Alle barn med artritt med varighet i 6 uker eller mer skal henvises til øyelege snarest mulig, og øyeundersøkelsen bør skje senest innen 1 måned etter JIA diagnosen. Barn med JIA og symptomer fra øynene bør undersøkes innen få dager hos øyelege, med unntak av barn med åpenbar infeksiøs konjunktivitt.

  Norske retningslinjer for rutinekontroller av uveitt ved JIA fram til 17 års alder

  jia assosiert uveitt

  Behandling, oppfølging og samhandling

  For optimal behandling av JIA assosiert uveitt kreves det tett samarbeid mellom barnelege og øyelege. Førstelinje behandling av både akutt og kronisk uveitt er lokale glukokortikoider, som ofte brukes sammen med mydriatika. Dersom dette ikke er tilstrekkelig er systemisk antiinflammatorisk behandling nødvendig. Førstevalg som andrelinje terapi er metotreksat. Neste steg ved fortsatt aktiv uveitt er anti-TNF-behandling med adalimumab eller infliximab. Andre biologiske medikamenter som abatacept og tocilizumab, alternativt mofetil mycofenolat kan være aktuelt. Det kan være nødvendig med systemiske glukokortikoider i perioder med høy sykdomsaktivitet, men dette bør begrenses pga. fare for systemiske bivirkninger. Etanercept skal ikke brukes ved JIA assosiert uveitt da det ikke er effektiv mot inflammasjon i øyet. Andre former for lokalbehandling ved refraktær uveitt er steroidinjeksjoner, som frigjør glukokortikoider lokalt over lengre tid. Målet med behandlingen er å unngå nedsatt visus og komplikasjoner som synekibundet pupille, katarakt, glaukom, korneafordunkling og makulaødem. 

  Se kap 4.2 "Juvenil idiopatisk artritt - JIA" for mer informasjon om medikamenter. 

  Referanser

  1. Kalinina Ayuso V, Makhotkina N, van Tent-Hoeve M, et al. Pathogenesis of juvenile idiopathic arthritis associated uveitis: the known and unknown, Surv Ophthalmol 2014; 59: 517-31.
  2. Jabs DA, Nussenblatt RB, Rosenbaum JT, et al. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop, Am J Ophthalmol 2005;140: 509-16.
  3. Anbefalte nasjonale retningslinjer for uveitt-screening ved JIA, NAKBUR 2014. http://www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur. 
  4. Clarke SL, Sen ES, Ramanan AV. Juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis, Pediatr Rheumatol Online J 2016;14(1): 27.
  5. Bou RA, Adan F, Borras B, et al. Clinical management algorithm of uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis: interdisciplinary panel consensus, Rheumatol Int 2015, 35: 777-85.
  6. Heiligenhaus A, Michels H, Schumacher C, et al. Evidence-based, interdisciplinary guidelines for anti-inflammatory treatment of uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis, Rheumatol Int 2012; 32: 1121-33.
  7. Simonini G, Druce K, Cimaz R, et al. Current evidence of anti-tumor necrosis factor alpha treatment efficacy in childhood chronic uveitis: a systematic review and meta-analysis approach of individual drugs, Arthritis Care Res (Hoboken) 2014; 66: 1073-84.

   

   

   

  (/pediatriveiledere?key=144488&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5966)