9.2.1 Jernmangelanemi

Innhold på siden

  • Versjon 2006: Marit Hellebostad og Bem Zeller
  • Revidert 2009: Marit Hellebostad og Bem Zeller

  Behandling: Gi jernsulfat eller jernfumarat (2-verdig jern!), ca. 5 mg/kg daglig delt på 2 doser (morgen og kveld). Fortsettes i 2-3 måneder etter at hemoglobin er normal. Dersom man er usikker på om barnet har en anemi med en komponent av jernmangel, er reticHb et parameter man kan følge. Her skjer forandringene raskt, og man kan for eksempel gi jern i løpet av en uke og måle reticHb før og etter start av jern. Dersom man ikke ser noen bedring i reticHb, er jernmangel en lite sannsynlig mekanisme for anemien.
  Den viktigste årsaken til at peroral jernbehandling ikke fungerer, er dårlig compliance.

  Dersom jernbehandlingen ikke fungerer og en ønsker å se om peroral jern suges opp, kan en peroral jernbelastning være til hjelp. Pasienten møter fastende, tar blodprøver (S- jern og jernmetning) og tar dobbel døgndose jern på fastende mage. Serumjern måles igjen etter 2 timer, fremdeles fastende.  Ingen eller lav økning i transferrinmetning sees ved redusert eller opphevet jernabsorpsjon. Selv en mindre økning i transferrinmetning på 8-10 %-poeng er uttrykk for en viss jernabsorpsjon. Høye verdier med transferrinmetning > 40-50 % eller høyere i to-timersprøven er forenlig med normale absorpsjonsforhold i øvre del av mage-tarm kanalen (duodenum).

  Intravenøs jernbehandling har i mange år nærmest vært kontraindisert hos barn, men det er nå flere medisinske indikasjoner for det også hos barn, for eksempel kronisk blodtap ved epidermolysis bullosa og inflammatorisk tarmsykdom. Medikamentene som kan benyttes, er Venofer® eller Ferinject® (prosedyre i Felleskatalogen).

  (https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144593&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5971&menuitemkeylev3=6167)