ADHD - Diagnostikk og behandling - Organisering av tjenester - Pasientmedvirkning - En systematisk oversikt

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/adhd/oppsummert-forskning/adhd-diagnostikk-og-behandling-organisering-av-tjenester-pasientmedvirkning-en-systematisk-oversikt?lenkedetaljer=vis)