Risperidon for ADHD hos personer med intellektuelle handicap

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/adhd/oppsummert-forskning/risperidon-for-adhd-hos-personer-med-intellektuelle-handicap?lenkedetaljer=vis)