Trening i sosiale ferdigheter for barn i alderen 5 til 18 med ADHD

(/psykisk-helse/adhd/oppsummert-forskning/trening-i-sosiale-ferdigheter-for-barn-i-alderen-5-til-18-med-adhd?lenkedetaljer=vis)