Pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/adhd/pasientinformasjon/pasientorganisasjoner-og-brukerorganisasjoner?lenkedetaljer=vis)