5 av 10 pasienter med schizofreni slutter med antipsykotika innen 60 dager (The Mental Elf)

Bare 45.7 prosent av alle pasienter med schizofreni fortsetter med antispykotika 30 dager etter at de er skrevet ut fra sykehuset, viser en ny og omfattende studie fra Finland.

Ubehagelig bivirkninger ved bruk av antipsykotika. Ill.foto: isitsharp, iStockphoto

Mange personer som lider av schizofreni finner det vanskelig å leve med bivirkningene av bruken av antipsykotiske legemidler, og foretrekker å slutte med medikamentene etter en tid.

Studien, som omfatter mer enn 2500 deltakere, viser at bare 58.2 prosent benyttet resept for antipsykotika i løpet av de 30 første dagene etter utskriving fra sykehuset. Forfatterne konkluderer blant annet med at depotantipsykotika gir færre gjentatte sykehusinnleggelser sammenlignet med oralutgaven av medikamentene.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/5-av-10-pasienter-med-schizofreni-slutter-med-antipsykotika-innen-60-dager-the-mental-elf)