Alkohol-apper tilgjengelige for Ipad (ROP.no)

Som en del av nettressursen Snakkomrus.no har Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Korus-Øst utviklet to apper for iPad.

Der kartleggingsverktøyet AUDIT og Alkoholenhetskalkulatoren som nå finnes i tilrettelagte versjoner for nettbrett. De to verktøyene er gode og praktiske hjelpemidler som ansatte i hjelpeapparatet kan bruke for å samtale med personer om deres bruk av alkohol.

Gir fleksibilitet

Å ha disse verktøyene tilgjengelig på håndholdte enheter, i versjoner som ikke krever tilgang til internett, øker fleksibiliteten i bruken, sier faglig rådgiver i Nasjonal ROP-tjeneste, Thomas Kulbrandstad.

– Nettilgangen for helsepersonell er svært ujevn mange steder, og man kan med en variant for håndholdte enheter gjøre det lettere å benytte seg av verktøyene når man er på farten. Det er for eksempel lettvint i forbindelse med ambulant virksomhet, sier han.

Kartleggingsverktøyene kan også brukes som et selvhjelpsverktøy for personer som ønsker en tilbakemelding på sine alkoholvaner.

Les mer her: Alkohol-apper tilgjengelige for Ipad

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/alkohol-apper-tilgjengelige-for-ipad-rop.no)