Alkoholavholdende – en risikogruppe? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN Avhold fra alkohol er blitt knyttet til høyere dødelighet enn moderat alkoholkonsum. Mye tyder imidlertid på at de avholdende er en selektert gruppe med ulike psykososiale risikofaktorer.

Ill.foto: sjlocke, iStockphoto

Utenfor uten alkohol? Ill.foto: sjlocke, iStockphoto

MATERIALE OG METODE Et populasjonsbasert utvalg (N = 1 978) fra studien Ung i Norge longitudinell ble fulgt med repeterte spørreskjemaundersøkelser fra tenårene til de nærmet seg 30 år. Dette datasettet ble koblet til ulike registre. Det ble innhentet informasjon om bl.a. bruk av alkohol, sosial integrasjon, symptomer på angst og depresjon, samt seksualatferd. Gjennom registre ble det innhentet informasjon om mottak av trygdeytelser.

RESULTATER Ved 21 års alder hadde 211 personer (10,7 %) vært avholdende fra alkohol gjennom hele livet. Ved 28 år var antallet falt til 93 personer (4,7 %). Ved 21 år var avhold forbundet med svake vennenettverk, ensomhet og økt sannsynlighet for ikke å ha samleiedebutert. Ved 28 år rapporterte avholdende i tillegg økt forekomst av symptomer på angst og depresjon. De hadde også høyere mottak av trygdeytelser.

FORTOLKNING Alkoholavhold i ung voksen alder er assosiert med svak integrasjon og psykososiale problemer. Dette kan være konfunderende faktorer i studier av positive helseeffekter av alkoholkonsum.

Les mer her: Alkoholavholdende – en risikogruppe?

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/alkoholavholdende-en-risikogruppe-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)