Anerkjent DPS jobber best i gråsonene (Sykepleien.no)

Nordfjord psykiatrisenter jobber for et mykere skille mellom første- og andrelinjetjenesten, og kaller det “de glade gråsoner”.

I eliteserien innen psykisk helsevern: Nordfjord psykiatrisenter.

Nordfjord psykiatrisenter (NPS) i Sogn og Fjordane kunne tidligere denne måneden invitere til markering av 20 års drift. Ikke for å komme med selvskryt, selv om mange mener det er grunn til det. NPS har siden starten i 1991 vært i eliteserien innen psykisk helsevern.

Avdelingssjef Trond Aarre er mer opptatt av å se framover.

– Vi har fått et omfattende samfunnsmandat i forhold til psykisk syke. Vi har fått ressurser til å skjøtte dette ansvaret. Vi kan være bekjent av det vi har fått til, men aldri tilfreds.

Aarre etterlyser en helsetjeneste som er modig nok til å ta sjansen på nye og ukonvensjonelle arbeidsmetoder.

– Er stadig rop om flere ressurser i ferd med å gjøre psykisk helsevern handlingslammet? Kanskje vi bør spørre oss selv om mer av det samme virkelig kommer til å føre oss framover.

Les mer: Jobber best i gråsonene

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/anerkjent-dps-jobber-best-i-grasonene-sykepleien.no)