Antall døgnopphold halvert med ACT-team (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Blant brukere i ACT-team er antall døgnopphold og døgnopphold på tvang i psykisk helsevern halvert i løpet av to år, viser evalueringsrapport.

Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

ACT-team kan redusere tvangsbruk. Ill.foto: Casarsa, iStockphoto

I de to årene før de kom med i aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), hadde brukergruppen samlet mer enn 17.000 oppholdsdøgn i psykisk helsevern. To år etter inntak i ACT-team, var tallet redusert til rundt 8700 – en halvering i antall døgnopphold. Gjennomsnittsprisen på et døgn i psykisk helsevern er circa 10 000 kroner. Basert på en slik beregning er det snakk om en besparelse på rundt 80 millioner kroner på to år. Dette er et av hovedfunnene i den forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som Kompetansetjenesten ROP står bak sammen med forskningsavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Reduksjonen i døgnopphold kan være et resultat av at teamene følger opp brukerne lokalt, og gir dem hjelpen de trenger. De kan forebygge kriser og bidra til innleggelser tidligere i et sykdomsforløp. Derfor kan behovet for lange opphold reduseres, sier prosjektansvarlig og forskningsleder Anne Landheim.

Les mer: Antall døgnopphold halvert med ACT-team (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/antall-dognopphold-halvert-med-act-team-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)