Antidepressiva øker likevel ikke selvmordstanker hos unge mennesker (Archives of General Psychiatry)

I 2004 lanserte  det amerikanske legemiddeltilsynet FRA en såkalt “black box warning”, der de advarte mot økt risiko for selvmord og selvmordstanker hos unge som  brukte antidepressiva. Advarselen ble oppdatert i 2007. Nå antyder en ny metaanalyse at antidepressive legemidler ikke trigger selvmordstanker hos ungdom.

Det kan være flere årsaker til selvmordstanker hos unge mennesker. Ill.foto: biffspandex, iStockphoto

Forfatterne av en ny kjempe-oversikt vurderte den kortsiktige sikkerheten ved bruk av antidepressiva gjennom å bruke standard målinger av selvmordstanker og suicidal atferd hos barn, voksne og eldre og av de indirekte effektene av endringer i symptomene på depresjon.

De fant blant annet at:

Voksne hadde redusert risiko for suicidale tanker og atferd mens de tok antidepressiva

Antidepressiva verken økte eller reduserte sucidale tanker eller atferd hos barn

Hos alle aldersgruppene ble depresjonen lettere med medisinering

Professor Robert Gibbons, med-forfatter av studien, kommenterte:

– Jeg håper at advarslene ikke skremmer barn og voksne med depresjon fra å søke behandling for tilstanden. Den vanligste årsaken til selvmord er depressive lidelser som forblir ubehandlet eller som ikke blir diagnostisert. Det er veldig viktig at tilstanden avdekkes og behandles på riktig måte, og ikke blir føyset bort fordi leger er redde for søksmål.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antidepressiva-oker-likevel-ikke-selvmordstanker-hos-unge-mennesker-archives-of-general-psychiatry)