Antiglukokortikoide legemidler ikke effektive mot psykose

En ny systematisk oversikt fra Cochrane Library finner ikke holdepunkter for at antiglukokortikoide legemidler er effektiv behandling for psykose.

Personer som viser symptomer på mulig psykoseutvikling, trenger hjelp så tidlig som mulig. Ill.foto: Richardno, iStockphoto

Flere studier trengs for å få et enhetlig bilde. Ill.foto: Richardno, iStockphoto

 

I oversikten er det enkelte funn som tyder på en fordelaktig effekt for mifepriston, mens enkelte bivirkningsfunn peker på placebo som bedre enn dette midlet, som er i bruk i enkelte deler av verden som abortmiddel. Flere store randomiserte, kontrollerte forsøk trengs, ifølge forskerne, for å underbygge funnene.

Cochrane Library er et internasjonalt samarbeid for å lage og publisere systematiske oversikter.

Dersom du vil ha slike systematiske oversikter og viktige medisinske artikler av høy kvalitet tilsendt på e-post, kan du registrere deg som bruker av McMaster-universitetets McMaster Plus-tjeneste. Denne tjenesten består i at et par tusen fagfolk finleser 130 av de viktigste tidsskriftene og plukker ut det de mener er viktig for hver fagdisiplin. Viktigheten er basert på om artikkelen er faglig relevant og om den er nyhetsverdig. Helsebiblioteket har gjort McMasters tjenester tilgjengelig for alle i Norge, mens Kunnskapssenteret har frikjøpt Cochrane Library.

Aktuelle lenker:

Les hele den systematiske oversikten hos Cochrane Library

McMaster Plus-tjenesten

McMasters Pyramidesøk

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antiglukokortikoide-legemider-ikke-effektive-mot-psykose)