Antipsykotika gir fortsatt færre tilbakefall ved schizofreni (Lancet)

Antipsykotika gir færre tilbakefall ved schizofreni, konkluderer forskere som har gått gjennom 65 studier om emnet. Fordelene ved å bruke medikamentene bør imidlertid veies opp mot ulempene.

Sprøyte

En stor mengde forskning fins om schizofreni og bruk av antipsykotika. Et kjapt søk i PubMed etter randomiserte forsøk på antipsykotika ved schizofreni gir et søkeresultat på nærmere 2000 artikler.

Det finnes imidlertid lite forskning om effekten av antipsykotika på tilbakefall hos personer med schizofreni, fastslår forfatterne av den nye studien som nylig ble publisert i the Lancet.

Analysen inkluderer 65 randomiserte, kontrollerte forsøk publisert i løpet av de siste 50 årene.

Forskerne fant blant annet at:

1. Antipsykotika reduserte antall pasienter som fikk tilbakefall i løpet av et år

2. Personer som fikk antipsykotika opplevde færre gjentatte sykehusinnleggelser sammenlignet med kontrollgruppen

3. Depotmedisiner reduserte antall tilbakefall enda mer enn tabletter

Bivirkninger fra bruk av antipsykotika er også inkludert i studien.

Sammenlignet med placebo, opplevde flere pasienter som fikk antipsykotika å ha:

  • Vektøkning
  • Motoriske forstyrrelser
  • Sløvhet og sedasjon

Forfatterne konkluderer med at:

Vedlikeholdsbehandling med antipsykotika er effektivt hos pasienter med schizofreni. Fordelene ved å bruke medikamentene må veies opp mot birkningene. Framtidige studier bør fokusere på effekten av antipsykotika på sosial deltakelse, samt på morbiditet og dødelighet ved bruk av medikamentene.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto

(/psykisk-helse/aktuelt/antipsykotika-gir-fortsatt-faerre-tilbakefall-ved-schizofreni-lancet)