Antipsykotika uten effekt ved anoreksi (Journal of Clinical Psychiatry)

Ingen vektøkning og ingen lettelse i symptomene på anoreksi eller depresjon – bare mer sløvhet. Bruk av antipsykotika ved anorexia nervosa gir ingen ønsket effekt, viser en ny oversikt.

Spiseforstyrrelser rammer ofte unge kvinner. Ill.foto: mirabellart, iStockphoto

Spiseforstyrrelser rammer ofte unge kvinner. Ill.foto: mirabellart, iStockphoto

Anoreksi fortsetter å være en gåtefull tilstand for forskere og klinikere, og kunnskapen om potensielt effektive tilnærminger til sykdommen er begrenset.

En ny, systematisk oversikt og metaanalyse nylig publisert i the Journal of Clinical Psychiatry, kan være av interesse for utøvere og forskere innen feltet spiseforstyrrelser. Forfatterne av studien undersøkte om antipsykotika kan redusere symptomer og gi vektøkning hos personer med anoreksi.

Forfatterne søkte i Cochrane, PubMed og PsycInfo etter randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet antipsykotika med placebo eller med standard behandling hos personer med anoreksi. Medikamentene inkluderte blant annet quetiapin, olanzapin og risperidon. Åtte studier ble inkludert i oversikten, med i alt 221 deltakere. 99 prosent var unge kvinner med gjennomsnittsalder 22,5 år.

Sammenlignet med placebo eller med standard behandling, hadde antipsykotika ingen effekt på:

- Kroppsmasseindeks/kroppsvekt
- Symptomer på anoreksi
- Symptomer på depresjon
- Symptomer på angst

Antipsykotika-gruppen opplevde økt sløvhet, sammenlignet med kontrollgruppen. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt akatisi.

- Selv om oversikten er noe begrenset på grunn av små studier med et lavt antall deltakere, kan vi likevel slå fast at antipsykotika ikke har effekt på kroppsvekt eller relaterte utfallsmål, hos unge kvinner med anoreksi, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto
.

Les mer om legemidler, oppsummert forskning og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antipsykotika-uten-effekt-ved-anoreksi-journal-of-clinical-psychiatry)