Arbeidsdeltakelse hos personer med psykoselidelse (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse er generelt lav. Marte Tandberg har sett på hvor mange personer med psykoselidelse som jobber og hva som gjør at disse menneskene står i arbeid.

Arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse er lav til tross for at de fleste av dem ønsker å jobbe. Ill.foto: jurgenfr, iStockphoto

– Selv om mange ønsker å være i jobb, er arbeidsdeltakelsen blant personer med psykoselidelse lav. Tidligere studier har vist at negative symptomer som apati og tilbaketrekking samt kognitive vansker som problemer med oppmerksomhet og hukommelse, er knyttet til arbeidsfunksjon, spesielt for kroniske pasientgrupper, sier Marte Tandberg. Videre forteller hun:

– Jeg har undersøkt sammenhengen mellom symptomer, kognisjon og arbeidsdeltakelse hos personer med førstegangspsykose og personer med noe lengre sykdomsvarighet. Andelen som var i jobb/skole var høyere for personer med førstegangspsykose enn for dem med lengre sykdomsvarighet, hhv. 49% og 13%. I tverrsnittsstudier fant vi ingen sammenheng mellom faktorene målt samtidig for pasienter i ulike sykdomsfaser, men en oppfølgingsstudie viste at god vedvarende oppmerksomhet har betydning for arbeidsstatus over tid for personer med førstegangspsykose. Dette kan tyde på at sammenhengen mellom kognisjon og arbeid ikke er like sterk som tidligere rapportert, i alle fall fra tverrsnittsstudier. Andre sykdomsrelaterte og ytre systemfaktorer, som f.eks. sjenerøse velferdsordninger, kan ha større betydning.

Les mer her: Arbeidsdeltakelse hos personer med psykoselidelse

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto .

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/arbeidsdeltakelse-hos-personer-med-psykoselidelse-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)