Avkrefter hjerterisiko ved ADHD-medisiner hos barn og unge (NEJM)

En stor amerikansk studie avkrefter langt på vei mistanken om at ADHD-medisiner kan føre til alvorlige hjerte- og karsykdommer hos barn og unge. Forskerne vet fortsatt lite om langtidseffekten av bruken av medikamentene.

ADHD-medisiner: Ingen fare for hjertet. Ill.foto: esemelwe, iStockphoto

De siste årene har bekymringen for sikkerheten ved bruk av ADHD-medikamenter hos barn og unge, økt. Enkeltstående tilfeller av brå død på grunn av hjerte-og karsykdom som følge av rask hjerterytme og høyt blodtrykk har vært rapportert, men ingen studier har påvist noen årsakssammenheng mellom ADHD-medisiner og kardiovaskulære dødsfall.

Forskere fra USA har nå publisert resultatene av en massiv undersøkelse, med hele 1,3 millioner deltakere mellom 2 og 24 år. Forfatterne hentet data om alvorlige kardiovaskulære tilfeller fra pasientjournaler, og laget et estimat for den relative risikoen for slike tilfeller ved å sammenligne pasienter som brukte ADHD-medisiner med ikke-brukere.

De fant ingen signifikant forskjell mellom brukere og ikke-brukere av ADHD-medisiner når det gjaldt forekomsten av alvorlig hjerte- og karsykdom. De fant heller ingen signifikant forskjell mellom tidligere brukere av medikamentene og personer som bruker medikamentene i dag.

Forfatterne konkluderte slik:

Den omfattende studien gir ikke grunnlag for å si at bruk av ADHD-medisiner kan knyttes til økt risiko for alvorlige hjerte- og karsykdommer, uten at dette helt kan utelukkes.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/avkrefter-hjerterisiko-ved-adhd-medisiner-hos-barn-og-unge-nejm)