Barn med kroniske lidelser og foreldrene deres kan få det bedre med samtaleterapi (Cochrane)

Barn med kroniske lidelser opplever færre symptomer dersom de får samtaleterapi sammen med foreldrene sine, viser en ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Kronisk sykdom hos barnet kan være en stor belastning for barnet selv, men også for foreldre og søsken. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Å ha barn med kronisk eller livstruende sykdom er krevende. Mange foreldre kan slite med å balansere det å ivareta barnet med jobb og andre forpliktelser, noe som kan øke risikoen for at foreldrene rammes av psykiske problemer i tillegg til smerten og stresset som følger med det å ha et barn med kreft, diabetes eller astma.

I den nye oversikten fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet undersøkte forfatterne effekten av samtaleterapi og håndteringsstrategier for foreldre av barn og unge med kroniske lidelser. Astma, kreftsykdommer, diabetes var blant lidelsene omfattet av undersøkelsen.

Forfattere gjennomførte et systematisk søk i relevante databaser, og inkluderte 35 studier med i alt 2723 deltakere i oversikten. De var interessert i utfallsmål som:

  1. Foreldreatferd
  2. Foreldrenes psykiske helse
  3. Barnas atferd og funksjonsevne
  4. Barnas psykiske helse
  5. Symptomer hos barna
  6. Familiefungering

Analysen viste at:

  • Barn med smertefulle tilstander hadde færre symptomer rett etter behandling dersom de og foreldrene deres hadde fått samtaleterapi sammen
  • Kognitiv atferdsterapi hadde en betydelig positiv effekt på barnas symptomer ved alle typer kroniske tilstander
  • Terapi med fokus på problemløsning hadde en betydelig positiv effekt på foreldrenes atferd og psykiske helse rett etter behandling

I konklusjonen beskriver forfatterne kvaliteten på kunnskapen som adekvat, men etterlyser samtidig mer forskning på området.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/barn-med-kroniske-lidelser-og-foreldrene-deres-kan-fa-det-bedre-med-samtaleterapi-cochrane)