Barns behov som pårørende blir oversett – bruk rundskriv

En ny studie viser at barns behov som pårørende ofte blir oversett, og at helsetjenesten bare delvis følger opp lovbestemmelsene. Et rundskriv fra Helsedirektoratet gir råd og veiledning til helsepersonell som har ansvar for barn som pårørende.

Det er krevende å snakke om alkoholproblemer. Ill.foto: ejwhite, iStockphoto.

Barns behov som pårørende til foreldre med problemer blir ofte oversett. Ill.foto: ejwhite, iStockphoto.

I en studie gjennomført ved Akershus universitetssykehus og flere andre norske sykehus fant forskerne at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bare delvis følger opp lovbestemmelsene om barn som pårørende. Undersøkelsen ble publisert i november 2015.

I spesialisthelsetjenesten er det mangelfull kartlegging og dokumentasjon og dermed udekkede behov når det gjelder henvisninger av barn og informasjon til barn.

I kommunehelsetjenesten ser det ut til å mangle systemer for identifisering og kartlegging tilpasset familier som lever med sykdom, og dermed mangler også hjelp til barn og familiene deres. Du kan lese hele rapporten her: Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie

Helsedirektoratet har utgitt et eget rundskriv om barn som pårørende. Rundskrivet fungerer som en veileder for helsepersonell som har ansvar for barns interesser som pårørende.

Det er særlig bestemmelsene i helsepersonellovens paragraf 10a og spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3-7a som tas opp i rundskrivet.

Formålet med bestemmelsene er:

  • å sikre at barna blir fanget opp tidlig
  • å sette barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre.

Aktuelle lenker:

Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie

Rundskriv fra Helsedirektoratet om barn som pårørende

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani, rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/barns-behov-som-parorende-blir-oversett-bruk-rundskriv)