Beskjedne forbedringer med kunnskapsbaserte psykoterapier for barn og unge (JAMA)

Er kunnskapsbaserte psykoterapier nyttige for barn og unge med psykiske plager? Ja, men tiltakene er ikke så effektive som tidligere antatt, viser en ny metaanalyse fra Harvard.

Det fins mange tiltak å velge mellom for barn og unge som sliter psykisk. Ill.foto: Izmabel, iStockphoto

I løpet av de siste 40 årene har eksperter utviklet et stort antall ulike typer kunnskapsbaserte psykoterapier til bruk ved psykisk sykdom hos barn og ungdom. De kunnskapsbaserte tiltakene, som på engelsk kalles evidence-based psychotherapies, EBP, har blitt utviklet for å forbedre kliniske utfall hos unge mennesker som sliter med psykiske plager.

Mange mener at EBP bør erstatte ordinær behandling, noe som forutsetter dokumentert kunnskap om at EBP faktisk fungerer bedre enn ordinær behandling.

Nå er denne kunnskapen samlet, analysert og dokumentert:

I en ny og omfattende metaanalyse som ble nylig publisert i JAMA, har forfatterne samlet og analysert alle studier som sammenligner EBP med ordinær behandling i perioden 1960 til 2010. Forskerne søkte i relevante databaser og fant 507 randomiserte studier om psykoterapeutiske tiltak for unge mennesker. 52 studier sammenlignet EBP med ordinær behandling direkte og ble inkludert i metaanalysen.

Primære utfallsmål var hvor stor effekt behandlingen hadde på symtomer og fungering, samt andre utfallsmål som ble vurdert i noen av studiene.

Metaanalysen viste at EBP er noe mer effektivt, sammenlignet med ordinær behandling. Sannsynligheten for at en tilfeldig valgt ungdom ble bedre med EBP, sammenlignet med utfall hos en tilfeldig valgt ungdom som fikk ordinær behandling, var 58 prosent.

-Sammenlignet med ordinær behandling gir kunnskapsbaserte psykoterapier noe bedre utfall hos barn og unge med psykiske lidelser, men forskjellen er beskjeden. Det er rom for forbedring av EBP-tiltakene, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/beskjedne-forbedringer-med-kunnskapsbaserte-psykoterapier-for-barn-og-unge-jama)