Bilførere ruser seg like mye som før (FHI.no)

Alkohol, cannabis og amfetamin påvises fortsatt hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for påvirket kjøring. Forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere år.

Sjåfør som drikker

Alkohol er blant de hyppigst påviste rusmidlene. Ill.foto: Colourbox.

 

Selv om Ecstacy-forekomsten er lav, har den økt kraftig og er den høyeste på mange år. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets rusmiddelrapport for 2015.

Resultater fra rapporten viser: Alkohol (etanol), cannabis (THC), amfetamin, klonazepam (virkestoff i Rivotril), metamfetamin og diazepam (virkestoff i Valium og Vival) er fortsatt de hyppigste påviste rusmidlene. Amfetamin er påvist hyppigere enn metamfetamin, som i 2014. Antall saker med ecstacy (MDMA ) er det høyeste siden 2003. Det er påvist flere nyere rusmidler, som syntetiske cannabinoider og andre NPS (nye psykoaktive stoffer), selv om frekvensen for de enkelte stoffene er lav. Antall saker med kokain har økt. Dette gjelder spesielt Oslo, Akershus og Østfold.

Les hele saken her: Bilførere ruser seg like mye som før – FHI

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/bilforere-ruser-seg-like-mye-som-for-fhi.no)