Billig og effektivt med skriftlig nedtrappingsplan for benzo-avvenning (British Journal of Psychiatry)

Avvenning fra benzodiazepiner kan gjøres enkelt og billig, viser en ny, spansk undersøkelse.

Langvarig bruk av benzodiazepiner innebærer en stor fare for avhengighet. Ill.foto: apomares, iStockphoto

Benzodiazepiner er legemidler som brukes som sovemedisin, beroligende mot angst og mot epilepsi. Medikamentene er beroligende, angstdempende, søvnfremmende, krampestillende og muskelavslappende.

Bruken av benzodiazepiner er utbredt – så også misbruk av stoffene: gjentatt bruk av benzodiazepiner kan øke toleransen, og brukeren må ta høyere doser for å oppnå samme effekt. Avhengighet behandles som regel ved at man trapper ned bruken langsomt i samråd med lege.

Spanske forskere undersøkte to tiltak for nedtrapping av bruk av benzodiazepiner, og publiserte nylig funnene i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Psychiatry. Hensikten med undersøkelsen var å finne den mest effektive, billigste og minst tidkrevende tilnærmingen for fastleger og deres pasienter.

532 personer deltok i studien. Alle deltakerne hadde brukt benzodiazepiner i minst seks måneder. Pasientene og legene deres ble randomisert til tre ulike tiltak:

  • Ordinær behandling
  • Nedtrappingsplan med oppfølgende legebesøk
  • Nedtrappingsplan med skriftlige instruksjoner, tilpasset den enkelte pasient

Primært utfallsmål ble målt ved oppfølging ved tolv måneder, og spørsmålet da var om pasientene hadde sluttet med benzodiazepiner eller ikke. Egenrapporteringen ble sammenlignet med hvor mange resepter på benzodiazepiner legene hadde skrevet ut.

Etter ett år hadde 45 prosent av deltakerne i begge tiltaksgruppene sluttet helt med benzodiazepiner, sammenlignet med 15 prosent av deltakerne i gruppen som fikk ordinær behandling. De vanligste abstinenssymptomene var søvnløshet, angst og irritabilitet.

- Begge tiltak ga en betydelig nedgang i bruken av benzodiazepiner. Avvenning med skriftlige instruksjoner var noe mer effektivt, sammenlignet med avvenning ledsaget av oppfølgingsbesøk. Avvenningstiltak som omfatter tilpassede instruksjoner skrevet ned for den enkelte pasient tar mindre tid og er like effektive som ansikt-til-ansikt-oppfølging med fastlegen, konkluderer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/billig-og-effektivt-med-skriftlig-nedtrappingsplan-for-benzo-avvenning-british-journal-of-psychiatry)