– Bli bedre til å snakke med barn!

Det finnes flere måter å snakke med barn på som kan være nyttige for voksne med ansvar for barn i jobben. Folkehelseinstituttet gav i 2015 ut en rapport om temaet.

Hvert år opplever 10000 norske barn skilsmisse. Ill.foto: Deklofenak, istockphoto

Hvordan man snakker med barn handler om å la barnet bli hørt. Ill.foto: Deklofenak, istockphoto

 

Rapporten Samtaler med barn går gjennom metoder for vitneavhør, kvalitativt intervju, familieterapi og megling. Den er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Barnets alder, utviklingstrinn og trygghetsfølelse kan være avgjørende for hva slags samtaleteknikk som bør brukes. Voksnes kompetanse i å snakke med barn kan gjøre det lettere for barnet å bli hørt.

– Den profesjonelle voksne må ha kjennskap til samtaleteknikker og metoder som passer for forskjellige formål og ulike tema. Det å kombinere denne kunnskapen med engasjement og innlevelse i det enkelte barns situasjon er et kunststykke, sier prosjektleder ved Folkehelseinstituttet, Heidi Aase på FHIs nettsider.

Det finnes flere gode kilder for den som ønsker å bli bedre til å snakke med barn.

Helsebiblioteket har samlet ressurser for barn og unges psykisk helse.

Aktuelle lenker:

Samtaler med barn (FHIs rapport)

Helsebibliotekets sider om barn og unges psykiske helse

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bli-bedre-til-a-snakke-med-barn)