Brev kan stanse benzodiazepin-bruk (The Mental Elf)

For hvert tolvte brev som sendes til pasienter med råd om å slutte med benzodiazepiner for søvn, slutter én pasient med midlene.

Langvarig bruk av sovemidler kan skape avhengighet. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto

Langtidsbrukere av benzodiazepiner har brukt midlene i mange år og kan ha blitt svært avhengig av medikamentene. Disse brukerne er ikke nødvendigvis interessert i endringer, og kan ha problemer med å slutte å bruke medikamentene. Spørsmålet er imidlertid hvor mange som kan endre på bruksmønsteret dersom de blir oppmuntret til det.

Australske forskere publiserte nylig en metaanalyse der de vurdererte effekten av enkle, “minimale intervensjoner” for å redusere eller stoppe langtidsbruk av benzodiazepiner. “Minimale intervensjoner” ble definert som et brev, informasjon for selvhjelp, eller en kort konsultasjon med en allmennpraktiker.

I alle intervensjonene ble det informert om

  • bekymring over vedkommendes langtidsbruk av hypnotika
  • potensielle bivirkninger
  • råd til pasienten om å trappe ned eller slutte helt med benzodiazepiner

Forskerne oppsummerer med at alle studiene rapporterte om redusert bruk av benzodiazepiner blant deltakerne i ”minimal intervensjon”-gruppene, sammenlignet med kontrollgruppene. Tolv brev må sendes ut for hver pasient som slutter med hypnotika, anslår forfatterne.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om oppsummert forskning og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/brev-kan-stanse-benzodiazepin-bruk-the-mental-elf)