Bruk av cannabis fordobler risikoen for alvorlige trafikkulykker (BMJ)

Cannabis-bruk øker risikoen for alvorlige ulykker i trafikken, især livsfarlige kollisjoner, viser en ny kanadisk studie.

Cannabis og kjøring - en farlig kombinasjon i trafikken. Ill.foto: theprint, iStockphoto

Cannabis (marijuana) er det mest brukte illegale stoffet i verden, og antall rapporter om kjøring i påvirket tilstand har økt de siste årene. Forskere fra Canada publiserte nylig en systematisk gjennomgang av tilgjengelige studier om kollisjoner med motorkjøretøy. De tok også med studier som målte cannabis-forbruket hos sjåfører, enten gjennom blodprøver, eller ved selvrapportering.

Forfatterne fant at kjøring i påvirket tilstand etter cannabis-inntak var assosiert med en markant økning av risikoen for alvorlige trafikkulykker, sammenlignet med kjøring i upåvirket tilstand.

De konkluderer med at inntak av cannabis kan knyttes til økt risiko for ulykker med motorkjøretøy, særlig livstruende kollisjoner.

Forskerne håper at informasjonen kan brukes som et utgangspunkt for kampanjer rettet mot kjøring i påvirket tilstand. Et eksempel er regionale og nasjonale tiltak for å kontrollere bruken av narkotiske stoffer ved føring av motorkjøretøy, andre tiltak kan sikte mot å øke den generelle bevisstheten om temaet.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/bruk-av-cannabis-fordobler-risikoen-for-alvorlige-trafikkulykker-bmj)