Bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Personer med alvorlig utviklingshemning og autismespekterforstyrrelser utsettes ofte for tvangstiltak. Det er behov for å utvikle gode og effektive tjenester som kan redusere bruken av tvang.

Tvang er en del av psykisk helsevern. Foto: iStockphoto

Loven sier at tvang skal brukes minst mulig. Foto: iStockphoto

 

Av Leif Hugo Stubrud

Det registreres stadig mer bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning (Helsetilsynet, 2008; 2014). Bruk av tvang og makt er definert som «… tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som tvang eller makt» (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011 § 9–2).

Dette innebærer at det brukes fysisk kraft og/eller påvirkning og regulering mot personens vilje. Å tilrettelegge for minst mulig bruk av tvang og makt gjennom andre løsninger er en lovfestet plikt (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011 § 9–1).

Les hele artikkelen her: Bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og psykisk utviklingshemming, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bruk-av-tvang-overfor-personer-med-utviklingshemning-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)