Bruk Helsebibliotekets ressurser om alkohol

Helsebiblioteket har oppslagsverk, skåringsverktøy og andre ressurser som støtte til deg som hjelper mennesker med alkoholproblemer.

Forbundet med hygge, men alkohol er også et av våre største helseproblemer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.

Alkohol er medvirkende årsak til ulike psykiske problemer, og en direkte årsak til mange sosiale problemer, vold og familieproblemer.

Hva kan Helsebiblioteket bidra med?

I Helsebibliotekets oppslagsverk  finner du artikler om ulike temaer som alkohol, alkoholmisbruk og fosterskader som følge av mors alkoholforbruk. I arbeidet med pasienter vil skåringsverktøy som AUDIT (ti spørsmål), CAGE (fire spørsmål) og TWEAK (alkohol og gravide) være nyttige. Alle disse testene er gratis tilgjengelige.

Helsebiblioteket har samlet norske og utenlandske retningslinjer om alkohol og andre rusproblemer.

Det er utarbeidet pasientinformasjon om alkolisme, alkoholproblemer, metanol (tresprit), alkohol og legemidler, samt om trafikkulykker. Helsebiblioteket har også deltatt i redigeringen av Wikipedia-artikkelen om alkoholisme og alkoholabstinens .

Helsebiblioteket har samlet rapporter om rusproblemer og avhengighet. Disse handler om alt fra oppfølgingstilbud etter alkoholforgiftning, til rop-lidelser (rus og psykiatri) og relasjonen mellom alkohol og hjerte-karlidelser.

Helsebiblioteket har også samlet ressurser som organisasjoner, databaser og regelverk for rusarbeid. Er du interessert i forskning, vil du finne mye på sidene om oppsummert forskning . Det finnes også en del lover om alkoholomsetning, pliktmessig avhold og så videre.

I tillegg abonnerer biblioteket på tidsskrifter som  Alcohol Research and Health , Journal of Alcohol and Drug Education og Psychology of addictive behaviors .

Aktuelle lenker:

Søk på alkohol i Helsebiblioteket

Helsebibliotekets sider om rus og avhengighet

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt .
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om oppslagsverk , rus og avhengighet , skåringsverktøy og tidsskrifter , eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/bruk-helsebibliotekets-ressurser-om-alkohol)