Bruk kunnskapsbaserte pasientbrosjyrer om å gå ned i vekt

Helsebiblioteket har oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice om overvekt.

Overvekt har blitt en folkesykdom. Ill.foto: travellinglight, iStockphoto

Anbefalinger og innhold i det britiske oppslagsverket BMJ Best Practice bygger på systematisk innhentet kunnskap fra forskning. Oppslagsverket inneholder også brosjyrer til pasienter, og Helsebiblioteketet har oversatt disse til norsk og også gjort enkle tilpasninger. Alle oversettelsene blir kvalitetssjekket av fagspesialister.

I BMJ Best Practice går det fram at overvekt og fedme har blitt ekstremt vanlig. I USA er rundt to tredeler av befolkningen overvektige eller svært overvektige. Overvekt defineres i Best Practice som en kronisk tilstand som skyldes for mye kroppsfett. Det finnes mange måter å måle mengde av kroppsfett på, men den vanligste måten å bestemme overvekt på er ved hjelp av BMI (kroppsmasseindeks = kroppsvekt/(høyde i cm)2)

Hos Helsebiblioteket finner du blant annet brosjyrer om:

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for dette er amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine. Der finner du informasjon for de fleste sykdommer på engelsk og spansk, men mange helseproblemer er også beskrevet på andre språk.

Aktuelle lenker:

Pasientinformasjon på Helsebiblioteket.no

MedlinePlus på mange språk

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om kropp og sinn og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bruk-kunnskapsbaserte-pasientbrosjyrer-om-a-ga-ned-i-vekt)