Cochrane: Usikker effekt av tilleggsbehandling med valproat mot schizofreni

Mange personer med schizofreni oppnår ikke tilfredsstillende respons med vanlig antipsykotika-behandling. I disse tilfellene har forskjellige tilleggsbehandlinger blitt prøvd, og valproat er en av disse.

Feil dosering av lykkepiller? Foto: Deklofenak, iStockphoto

Dokumentasjonen for effekt av valproat kunne vært bedre. Foto: Deklofenak, iStockphoto

 

 

Forskerne ønsket derfor å finne ut

  1. om valproat alene er en effektiv behandling for schizofreni og schizoaffektive psykoser.
  2. om tillegg av valproat til antipsykotika-behandling er effektiv behandling for de samme sykdommene

Den systematiske oversikten fra Cochrane Collaboration omfatter 26 studier med i alt 2184 deltakere.

Forfatternes konklusjoner er at det finnes begrenset dokumentasjon for at tillegg av valproat kan være effektivt for generell klinisk respons og for spesifikke symptomer som agitasjon og aggresjon. Denne dokumentasjonen bestod imidlertid utelukkende av åpne RCTer (ikke-blindede, randomiserte, kontrollerte forsøk). Valproat var assosiert med sedasjon og svimmelhet. Dette var signifikant mer utbredt blant pasientene som fikk valproat enn i kontrollgruppen.

Flere randomiserte studier som er blindet trengs for å gi en tydelig anbefaling. Ideelt burde disse studiene fokusere på personer med schizofreni og aggresjon som ikke responderer på behandling og som har schizoaffektive lidelser, mener forskerne.

McMaster Plus og Cochrane Library

Denne systematiske oversikten skårer høyt på relevans og middels høyt på nyhetsverdighet hos McMaster Plus, en tjeneste som vurderer medisinske forskningsartikler.

McMaster Plus-nettverket består av rundt 2 000 praktiserende klinikere fra hele verden som plukker ut artikler og vurderer dem ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi. Artiklene plukkes ut fra de mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag, samt fra databasen Cochrane Library. Ved å abonnere på McMaster PLUS får du nyhetene rett i e-postkassen. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.

Du har tilgang til både McMaster Plus og Cochrane Library gjennom Helsebiblioteket.

Les hele studien hos Cochrane Library: Valproate for Schizophrenia

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/cochrane-usikker-effekt-av-tilleggsbehandling-med-valproat-mot-schizofreni)