Egen ressursside for deg som arbeider med alderspsykiatri

Klikk deg inn på alderspsykiatri-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med eldre pasienter.

Eldre par i helsestudio

Helsebiblioteket prøver å gjøre jobben lettere for deg. Ill.foto: Colourbox.

 

På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Retningslinjer

alderspsykiatri finner du blant annet retningslinjer som Nasjonal retningslinje for demens. Til utredningen fins det ulike utredningsverktøy. Helsebiblioteket har også lenket til Veileder for behandling av førerkortsaker fra alderspsykiatri-sidene.

Dette er bare noen smakebiter av hva du finner ved hjelp av sidene med  retningslinjer for alderspsykiatri.

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy finner du blant annet:

Oppslagsverk

Metodebok for sykehjemsleger dekker både alderspsykiatri og somatiske lidelser blant sykehjemsbeboere. Vi har ingen oppslagsverk kun om alderspsykiatri, men Helsebibliotekets generelle oppslagsverk har innhold relevant for alderspsykiatri.  Eksempelvis har begge de to oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice mye stoff om alderspsykiatri.

Tidsskriftartikler

Som kjent har ikke Helsebiblioteket mange tidsskrifter lenger, men du kan hente gratis tidsskriftartikler fra favorittidsskriftene dine ved hjelp av PubMed. Følger du denne lenken: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=dementia+AND+%28BMJ+%5Bjournal%5D+OR+lancet+%5Bjournal%5D+OR+jama+%5Bjournal%5D%29&filter=simsearch2.ffrft&filter=datesearch.y_5 , kommer du til gratisartikler om demens i BMJ, Lancet og JAMA fra de siste fem årene.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: alderspsykiatri, aldring, demens, bilkjøring, utredning, eldre, psykisk helse.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som stod i PsykNytt 06.05.2019.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, oppslagsverk, skåringsverktøy og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/egen-ressursside-for-deg-som-arbeider-med-alderspsykiatri)