En snarvei i diagnostikken av personlighetsforstyrrelser? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Innføring av pakkeforløp for en rekke lidelser er gjennom standardisert utredning og behandling tenkt å sikre et effektivt og likeverdig tilbud. Det kan medføre økt bruk av screeninginstrumenter i diagnostisk arbeid.

Utfylling av skjema

Screeninginstrumenter beregnet på psykiatriske pasienter er ikke nødvendigvis egnet for screening av befolkningen. Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

 

Av S G Selvik, O Kristiansen, B Hummelen og H I Solhaug

Hvilken rolle bør screeninginstrumenter spille i utredningen av komplekse og heterogene lidelser som personlighetsforstyrrelser? Personlighetsforstyrrelser omfatter vedvarende atferdsmønstre som kommer til uttrykk gjennom rigide reaksjoner på et bredt spekter av personlige og sosiale situasjoner. De representerer betydelige avvik i hvordan man opplever, tenker, føler og forholder seg til andre individer.

Forekomsten av personlighetsforstyrrelser varierer innenfor normalbefolkningen mellom 5 % og 14,8 %. Innenfor en populasjon av psykiatriske pasienter varierer forekomsten fra 45,2 % til 80 % (3, 4). Prevalensen er altså svært avhengig av populasjonen man undersøker.

Les hele saken her: En snarvei i diagnostikken av personlighetsforstyrrelser? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og personlighetsforstyrr., eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/en-snarvei-idiagnostikken-av-personlighetsforstyrrelser-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)