Engstelige unge har dårlig livskvalitet (Dagens Medisin)

Ungdommer med angst har ofte dårlig livskvalitet på skolen og sammen med venner, men kan ha det fint sammen med familien.

Engstelige unge rapporterer bedre trivsel i egen familie enn med venner. Ill.foto: jlmatt, iStockphoto

 

1719 ungdommer fra ulike deler av landet deltok i undersøkelsen. Engstelige unge rapporterer dårlig livskvalitet på skolen og i samvær med venner, men bedre trivsel i egen familie. Dette kan være av betydning for hvordan man skal finne ut hvilke ungdommer som har behov for hjelp.

Les mer: Engstelige unge har dårlig livskvalitet (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/engstelige-unge-har-darlig-livskvalitet-dagens-medisin)