Epilepsirelaterte psykoser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN. Epilepsirelaterte psykoser ligger i grenselandet mellom nevrologi og psykiatri. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kort oversikt over hva vi i dag vet om slike psykoser samt å gi noen råd om behandlingen.

Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

Epilepsirelaterte psykoser har vært kjent blant leger i mange hundre år. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

KUNNSKAPSGRUNNLAG Denne oversikten er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler funnet etter søk i PubMed samt forfatternes egen erfaring med pasientgruppen.

RESULTATER Psykoser ved epilepsi kan opptre under, etter og mellom anfall. I tillegg kan psykoser opptre som bivirkning av antiepileptika og som såkalt alternativ psykose. Den sistnevnte psykoseformen kan oppstå hos pasienter som ved hjelp av behandling (medikamenter eller kirurgi) er blitt helt anfallsfri. Iktale psykoser og majoriteten av postiktale psykoser er ofte av så kort varighet at behandling med antipsykotika er uaktuelt. Å optimalisere den antiepileptiske behandlingen blir i slike tilfeller det viktigste tiltaket. Ved interiktale psykoser og hos noen pasienter med særlig langvarige eller stadig tilbakevendende postiktale psykoser kan behandling med antipsykotika være indisert.

FORTOLKNING De ulike epilepsirelaterte psykoseformene behandles forskjellig, og noen behandles med antipsykotika. Vi anbefaler da å velge medikamenter som i liten grad senker anfallsterskelen, for eksempel risperidon.

Les mer her: Epilepsirelaterte psykoser

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om legemidler og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/epilepsirelaterte-psykoser-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)