Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse (Dagens Medisin)

Psykiater mener funnene i den norske studien er oppmuntrende for personer med ADHD.

kolleger som diskuterer

Å være mann og være gift hadde større betydning for  jobbdeltakelse. Ill.foto: Colourbox

 

Av Lisbeth Nilsen

Hva fremmer og hemmer sannsynligheten for å være i arbeid hos personer med ADHD? Det ønsket privatpraktiserende psykiater Espen Anker og medforfattere å finne ut. Resultatene fra studien er nylig publisert i ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders.

– I vår studie så vi at arbeidsdeltakelse var knyttet til det å være mann, være gift eller samboer, og leve med barn, samt det å ha en livshistorie uten alvorlig depresjon. Alder, utdanning, ADHD-subtype og alvorlighetsgraden av ADHD-symptomer var ikke signifikant forbundet med arbeidsdeltakelse, sier Espen Anker til Dagens Medisin.

Les mer: Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/fant-ingen-sammenheng-mellom-adhd-symptomer-og-jobb-deltakelse-dagens-medisin)