Feil bruk av Metadon Martindale mikstur er livsfarlig (Legemiddelverket)

Ved Haukeland sykehus i Bergen er det avdekket at metadonmikstur av merket Martindale kan være livsfarlig dersom legemidlet settes med sprøyte.

legemiddelverkets logo
legemiddelverkets logo

Metadon Martindale mikstur inneholder store mengder av hjelpestoffet povidon. Hvis Metadon Martindale mikstur settes med sprøyte i en åre, kan povidon hope seg opp i kroppen og gi alvorlige skader i skjelettet, beinmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet.

Metadon Martindale mikstur er laget for å drikkes.  Hvis miksturen drikkes, er det ingen risiko for at povidon tas opp i kroppen.

Sannsynligvis er tre pasienter døde og 13 alvorlig syke på grunn av povidonforgiftning. Pasientene kommer fra ulike deler av landet.

- Siden Metadon Martindale inneholder store mengder povidon, har vi besluttet å stanse salget, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk.

Salg av Metadon Martindale mikstur stanses fra 8. april. Dette gir apotekene tid til å skaffe andre typer metadon-mikstur. Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Legeforeningen, Helse Bergen, apotekene og brukerorganisasjonene samarbeider nå om å gi informasjon til pasienter og brukere.

Råd og informasjon til brukere og pasienter:

  • Det er ikke skadelig å drikke Metadon Martindale.
  • Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil få et likeverdig metadonpreparat som ikke inneholder povidon. Dette preparatet skal også drikkes.
  • Ingen tabletter eller miksturer skal injiseres.
  • Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte brukerorganisasjonene på rusfeltet.
  • Kjenner du noen som har injisert Metadon Martindale mikstur, be dem snakke med legen sin.
  • For mer informasjon kan du ringe Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling på tlf 800 49 512. Dette nummeret blir besvart fra kl. 19.00 torsdag 20. mars.

Tegn på povidonforgiftning:

  • Generelle sykdomstegn som slapphet, redusert matlyst og vekttap
  • Magesmerter og brudd
  • Blodprøver kan vise anemi og redusert nyrefunksjon

 

Les mer her

(/psykisk-helse/aktuelt/feil-bruk-av-metadon-martindale-mikstur-er-livsfarlig-legemiddelverket)