Flere pasienter får behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Helsedirektoratet)

Flere pasienter får behandling i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB), dette viser nye tall fra Norsk pasientregister.

 Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

Antallet som får poliklinisk behandling, går opp. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto.

 

Mer enn 144 000 personer mottok behandling i psykisk helsevern for voksne. Dette er en vekst på 3,4 prosent fra året før. Alle landets helseregioner har en økning og økningen er størst i Helse Vest og Helse Nord. Det er særlig poliklinisk behandling som øker.

Nesten 32 000 personer mottok behandling innen TSB i 2015. Dette er en økning på 4,5 prosent fra foregående år. Det er størst prosentvis økning i Helse Nord. Antall pasienter som får behandling i poliklinikk øker, mens antall dagbehandlinger går ned.

Les hele saken: Flere pasienter får behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-pasienter-far-behandling-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-helsedirektoratet)