Fraråder bruk av kolinesterasehemmere ved mild kognitiv svikt (Cochrane)

Risikoen for uønskede bivirkninger fra bruk av kolinesterasehemmere overgår trolig fordelene. Legemidlene bør ikke brukes ved mild kognitiv svikt, mener forfatterne av en ny systematisk oversikt fra Cochrane.

Mild kognitiv svikt er et mellomstadium mellom normal kognisjon og demens. Ill.foto: JPStrickler, iStockphoto

Diaré, kvalme, oppkast, kramper, hodepine – listen over mulige bivirkninger fra kolinesterasehemmere er lang. Legemidlene brukes i behandlingen av Alzheimers sykdom, og tas ofte i bruk umiddelbart etter at diagnosen er satt. En ny systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet setter imidlertid spørsmålstegn ved om legemidlene har effekt ved mild kognitiv svikt.

Analysen omfattet ni studier, med i alt 5149 pasienter. Forfatterne fant at:

- Kolinesterasehemmere hadde ingen effekt på kognitive skåringer
- Det forelå ingen overbevisende dokumentasjon for at kolinesterasehemmere virket forebyggende ved demens
- Pasientene som tok kolinesterasehemmere opplevde flere uønskede bivirkninger, sammenlignet med placebogruppen
- Det var ingen forskjell mellom kolinesterasehemmere-gruppen og kontrollgruppen når det gjaldt alvorlige bivirkninger og dødsfall

Forfatterne konkluderer med at det ikke foreligger overbevisende dokumentasjon for at kolinesterasehemmere kan hindre utvikling av demens eller har effekt på kognitive skåringsresultater ved mild kognitiv svikt. Risikoen for uønskede bivirkninger øker ved bruk av kolinesterasehemmere, og da særlig gastrointestinale problemer.

- Legemidlene bør derfor ikke forskrives til personer med mild kognitiv svikt, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri, legemidler, oppsummert forskning og cochrane, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/frarader-bruk-av-kolinesterasehemmere-ved-mild-kognitiv-svikt-cochrane)