Helsebibliotekets retningslinjesamling innen rus og avhengighet er oppdatert

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. Samlingen av retningslinjer innen rus og avhengighet er nå oppdatert.

foto: iStockphoto

På Helsebiblioteket finner du nasjonal retningslinje for ROP-lidelser. foto: iStockphoto

De fleste retningslinjene i samlingen er norske, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

Du finner retningslinjene for rus og avhengighet under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. Der er det retningslinjer spesielt rettet mot dem som behandler bestemte lidelser eller grupper, samt generelle retningslinjer for arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk. Sentrale dokumenter her er:

Både Veileder for barne- og ungdomspsykiatri og Generell veileder i pediatri er fra 2011, mens prioriteringsveilederen er fra 2009. Planleggingsverktøyet for individuell plan ble sist oppdatert i 2015.

Når du går inn på Helsebiblioteket  > Psykisk helse > Rus og avhengighet > Retningslinjer, vil du få se alle retningslinjene for rus og avhengighet, fra alkohol til tobakk og narkotika, men du kanogså velge et tema i nedtrekksmenyen til venstre og velge for eksempel bare Tobakk.

Aktuelle lenker:

Rus og avhenghet - Retningslinjer (Helsebiblioteket)

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/helsebibliotekets-retningslinjesamling-innen-rus-og-avhengighet-er-oppdatert)