Helsebibliotekets samling av retningslinjer innen spiseforstyrrelser oppdatert

Helsebiblioteket samler retningslinjer innen psykisk helse, og har bygget opp en stor samling av retningslinjer for behandling av psykiske lidelser. Samlingen av retningslinjer innen spiseforstyrrelser er nå oppdatert.

Bulimi blir ansett for å være en vanskelig tilstand å behandle. Ill. foto: jeangill, iStockphoto

Bulimi blir ansett for å være en vanskelig tilstand å behandle. Ill. foto: jeangill, iStockphoto

De fleste retningslinjene i samlingen er norske, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer. Den offisielle norske retningslinjen er nettopp publisert. Det finnes også anbefalinger for barn og ungdom i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri.

Du finner retningslinjene for spiseforstyrrelser under psykisk helsesidene på Helsebiblioteket. Sentrale dokumenter her er:

Vi har oppgitt et par utenlandske retningslinjer for voksne, blant annet: Kliniske retningslinjer for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser fra NICE.

Selv om overvekt og fedme vanligvis ikke regnes som spiseforstyrrelser, har vi tatt med de norske retningslinjene for forebygging av denne folkesykdommen her.

Begge disse retningslinjene er ganske nye, fra henholdsvis 2010 og 2011, og begge er utgitt av Helsedirektoratet.

Når du går inn på Helsebiblioteket  > Psykisk helse > Spiseforstyrrelser  > Retningslinjer, vil du få se alle retningslinjene for spiseforstyrrelser.

Aktuelle lenker:

Spiseforstyrrelser - Retningslinjer (Helsebiblioteket)

Helsebibliotekets retningslinjesamling for psykiske lidelser

Helsebibliotekets retningslinjesamling for somatiske lidelser

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/helsebibliotekets-samling-av-retningslinjer-innen-spiseforstyrrelser-oppdatert)