Her er det nye skåringsverktøyet for benzo-abstinens (rop.no)

CIWA-verktøyet for benzodiazepin-abstinens er nå tilgjengelig på norsk. Klikk her for å finne verktøyet.

Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

CIWA inneholder 17 spørsmål som pasienten besvarer selv. Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

 

Overlegene Anita Mlodozeniec og Øistein Kristensen fra Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus har oversatt verktøyet Clinical withdrawal assessment scale (CIWA) for benzodiazepiner (CIWA-B) til norsk. Oversettelsen ble godkjent like før jul. Verktøyet består av 17 spørsmål som skal besvares av pasienten, samt tre punkter for klinisk observasjon. Se den norske utgaven av CIWA-B. Les også: Kommentar om den norske oversettelsen

Kilde: Nytt verktøy oversatt til norsk (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-er-det-nye-skaringsverktoyet-for-benzo-abstinens-rop.no)