Her er medisinene som beviselig bidrar til røykeslutt (Cochrane)

Nikotinplaster og andre nikotinerstatninger øker sjansen for at du greier å holde deg røykfri når du først har bestemt deg for å slutte å røyke. Det samme gjelder legemidlene vareniklin og bupropion, fastslår en ny Cochrane-metaanalyse.

Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto

Det er sjelden enkelt å stumpe røyken for godt. Ill.foto: MauroScarone, iStockphoto

Verdens Helseorganisasjon anslår at seks millioner mennesker dør som følge av røyking hvert år.  “Alle” vet at røyking er svært skadelig for helsa, og “alle” vet at det kan være svært vanskelig å slutte å røyke.

Av de hjelpemidlene vi har til rådighet, hvilke er mest effektive som hjelp til røykekutt? Det anerkjente Cochrane-samarbeidet har publisert en omfattende oversikt og metaanalyse av all tilgjengelig forskning om emnet. Analysen sammenligner 26 ulike farmakologiske røykekutt-tiltak med placebo eller med andre legemidler, eller begge deler. I tillegg undersøker forfatterne eventuelle uønskede bivirkninger som kvalme og søvnproblemer, samt mer alvorlige bivirkninger som depresjon og angst, suicidalitet, krampeanfall eller kardiovaskulære komplikasjoner.

Forfatterne undersøkte tolv oversikter utgitt mellom 2008 og 2012. Analysen omfatter i alt 267 studier, med 101 000 røykere som deltakere. Primært utfallsmål var røykeslutt i seks måneder eller lenger fra behandlingsstart.

Analysen sammenligner de tre vanligste legemidlene nikotinerstatninger, vareniklin og bupropion:

Nikotinerstatninger:

  • Bruk av nikotinerstatninger som plaster eller tyggegummi økte sjansen for en vellykket røykeslutt betydelig. Det var ingen forskjell i effekt mellom de ulike typene erstatninger, men kombinert bruk av eksempelvis plaster og tyggegummi hadde større effekt.
  • De vanligste bivirkningene ved bruk av nikotinerstatninger var hudirritasjoner, men bivirkningene førte sjelden til at deltakerne sluttet å bruke legemidlene.

Bupropion

  • Bupropion ga betydelig økt sjanse for å slutte å røyke, sammenlignet med placebo.
  • Søvnløshet, tørr munn og kvalme var de vanligste bivirkningene ved bruk av legemiddelet. Bruk av bupropion var knyttet til anfall hos 1 ut av 1500 brukere. Legemiddelet var også knyttet til en marginal økning i risikoen for alvorlige bivirkninger, sammenlignet med placebo.

Vareniklin

  • Å bruke vareniklin økte sjansen for røykestopp betydelig, sammenlignet med både placebo, nikotinerstatninger og bupropion.
  • Kvalme var den vanligste bivirkningen ved bruk av vareniklin.  Legemiddelet økte ikke risikoen for alvorlige bivirkninger, men forfatterne påpeker at sikkerheten rundt bruk av vareniklin fortsatt ikke er helt avklart.

Analysen viste også at klonidin hadde effekt ved røykekutt. Medikamentet førte imidlertid med seg en rekke uønskede bivirkninger. Medikamenter som SSRIer  og opioidagonister hadde ingen effekt.

- Metaanalysen bekrefter at vi har solid kunnskap om at nikotinerstatninger, vareniklin og bupropion kan bidra til vellykket røykekutt, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-er-medisinene-som-beviselig-bidrar-til-roykeslutt-cochrane)