Her finner du oppsummert forskning om spiseforstyrrelser

Oppsummert forskning er forskning som er kvalitetsvurdert, kortfattet og – oppsummert. Du finner lenker til slike forskningsoppsummeringer om spiseforstyrrelser nederst i artikkelen.

Hva vet du egentlig om spiseforstyrrelser?
Spiseforstyrrelser rammer oftest unge kvinner. Ill.foto: sxc.hu

Enkeltstudier av effekten av behandlinger viser ofte forskjellige, og noen ganger motstridende, resultater. Det er først når resultatene av flere studier holdes opp mot hverandre at man kan si noe mer sikkert om en behandling har effekt, og om den har bedre effekt enn andre behandlinger.

Gode studier som tilfredsstiller krav til metode, kan samles og oppsummeres i en systematisk oversikt. På alle sine temasider innen psykisk helse formidler Helsebiblioteket slike systematiske oversikter fra det som i dag er den viktigste samlingen av slike oversikter: Cochrane-databasen. For at det skal være lettere for nordmenn å søke etter denne forskningen, oversetter vi alle titlene til norsk.

Helsebiblioteket indekserer all oppsummert forskning på Kunnskapssenterets sider. Innenfor psykisk helse-feltet samler Helsebiblioteket også relevant forskning for de aktuelle fagområdene. Slik kan du ganske enkelt finne forskning om for eksempel depresjon ved å klikke deg inn på Helsebiblioteket>Psykisk helse>Spiseforstyrrelser>Oppsummert forskning.

Aktuelle lenker:

Oppsummert forskning om spiseforstyrrelser

Oppsummert forskning om psykisk helse

Kunnskapssenterets publikasjoner om psykisk helse

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Har du kommentarer til denne saken? Diskuter den her.

 

Les mer om oppsummert forskning og spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-oppsummert-forskning-om-spiseforstyrrelser)