Her finner du retningslinjer for rusbehandling

Helsebiblioteket samler og tilgjengeliggjør retningslinjer innen psykisk helse. Her er retningslinjene for rusbehandling.

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer på ett sted. Ill.foto: HelleM, iStockphoto

Hovedvekten er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

Her er samlesiden for retningslinjer på rusfeltet.

Retningslinjen om LAR (legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige) og ROP (dobbeltdiagnose) er eksempler på dette. Her kan man hente ut opplysninger om diagnostikk, behandling og oppfølging uten å måtte åpne lange pdf-dokumenter.

 

 

Aktuelle lenker:

For tiden arbeides det med flere retningslinjer innen psykisk helsefeltet, og disse vil alle sammen bli å finne på Helsebibliotekets nettsider.

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nøvendige  informasjonen. Dette blir det en forandring på nå. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene skal bli bedre egnet til publisering på nett.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Deler av denne artikkelen har tidligere vært publisert i PsykNytt 11. april 2011.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/her-finner-du-retningslinjer-for-rusbehandling)