Hva bidrar til recovery? (rop.no)

En ny studie kartlegger hva personer med ROP-lidelser mener bidrar til recovery, og hva som hindrer bedring.

Bedre humør med kaffe? killerb10, iStockphoto

Å ha en meningsfull hverdag, mener ROP-pasienter er viktig for å bli bedre. Ill.foto: killerb10, iStockphoto

Hva viser forskningslitteraturen at personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse mener er til hjelp eller hinder i deres recovery-prosess? Det er spørsmålet som ligger til grunn for en nylig publisert studie som forskerne Ottar Ness, Marit Borg og Larry Davidson, alle fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold, står bak.

Studiens hovedfunn

Forskerne oppsummerer hvilke faktorer som bidrar til recovery under tre overskrifter:

  • Å ha en meningsfull hverdag
  • Å fokusere på egne styrker og være fremtidsorientert
  • Å gjenskape et sosialt liv og støttende relasjoner med andre.

Faktorer som hindrer recovery:

  • Mangel på skreddersydde hjelpetilbud
  • Lite samhandling mellom tjenestene.

Les hele saken her: Hva bidrar til recovery? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hva-bidrar-til-recovery-rop.no)