Hva er effektiv behandling for ROP-lidelser i fengsel? (ROP.no)

Personer med ROP-lidelser er overrepresentert i fengsler, både i Norge og internasjonalt. Hva er effektiv behandling for denne sårbare pasientgruppa? En britisk oversikt anbefaler integrert behandling.

Ill.foto: melhi, iStockphoto

Integrert behandling synes å være bedre enn parallell behandling for pasienter med ROP-lidelser. Ill.foto: melhi, iStockphoto

 

Av Sissel Johanne Drag

Personer med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse utgjør en stor del av fengselsbefolkningen i Norge og ellers i verden. Forskning viser at ROP-lidelser henger sammen med økt risiko for gjentatte kriminelle handlinger og selvmord. I oversiktsartikkelen What can be done to improve outcomes for prisoners with a dual diagnosis? oppsummerer forfatterne kunnskapen som fins per i dag om effektive tiltak ved ROP-lidelser i fengsel.

Parallellbehandling

Forskning på området er mangelvare. Særlig gjelder dette kvinnelige innsatte med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, ifølge de britiske forskerne.

Oversikten viser at de aller fleste helsetjenester i fengsler verden over bruker parallellbehandling framfor integrert behandling ved ROP-lidelser. Ved parallellbehandling får pasienten spesifikk behandling for både rusmisbruket og den psykiske lidelsen, mener forfatterne.

Ulempen med parallellbehandling er at pasientene ofte opplever det vanskelig å navigere mellom de to ulike tjenestene, som ofte har ulike tilnærminger til behandlingen. Forfatterne nevner andre ulemper ved parallellbehandling, som fragmentert behandling, mangel på informasjon og/eller dårlig kommunikasjon mellom de to tjenestene. Se ROP-TV: Integrert behandling av ROP-lidelser

Les hele saken her: Hva er effektiv behandling for ROP-lidelser i fengsel? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hva-er-effektiv-behandling-for-rop-lidelser-i-fengsel-rop.no)