Hvem dør av overdoser? (ROP.no)

Overdosedødsfall er ikke forbeholdt sprøytenarkomane uten jobb og bolig. Én av tre overdoser i Norge skjer blant folk med tilknytning til arbeidslivet, viser ny studie.

Ill.foto: melhi, iStockphoto

Også folk i arbeid dør av overdoser. Ill.foto: melhi, iStockphoto

 

Frøy Lode Wiig

– Vår studie har avdekket to nye grupper som har behov for forebygging. Vi skal ikke glemme de «synlige» misbrukerne, men vi må huske at én av tre overdoser skjer blant personer med et høyere utdanningsnivå og flere år med inntektsgivende arbeid, sa Ellen J. Amundsen, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), da hun deltok på Overdosekonferansen i Bergen.

Om konferansen

Overdosekonferansen ble arrangert i Bergen på verdens overdosedag, 31. august. Arrangørene var SERAF, Bergen Kommune,  Helsedirektoratet og Forskningsrådet. Amundsen har undersøkt 1600 narkotikautløste dødsfall fra 2003 til 2009 og kartlagt de avdødes sosioøkonomiske situasjon i årene før dødsfallet. Studien ble publisert i Scandinavian Journal of Public Health tidligere i år.

Les hele artikkelen her: Hvem dør av overdoser? (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/hvem-dor-av-overdoser-rop.no)